oferta

Oferujemy

 • Usługi naprawy i serwisu sprzętu

 • Doradztwo
  w zakresie informatyki

 • Tworzenie
  i projektowanie sieci oraz stron internetowych

 • Odzyskiwanie danych oraz zabezpieczenie
                        ich przed utratą

 • Pełny zakres usług

Outsourcing

 

    Obecnie outsourcing traktowany jest jako nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań i w których osiąga przewagę konkurencyjną.

Outsourcing IT w skrócie to wydelegowanie prac związanych zarządzaniem, administrowaniem całą infrastrukturą sieciową, jak i utrzymaniem całego systemu informatycznego włączając w to m.in. serwery, komputery, peryferia oraz oprogramowanie znajdujące się na nich wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. W praktyce outsourcing informatyczny może dotyczyć zarówno pełnej obsługi danego przedsiębiorstwa jak również tylko wybranych działów, np. obsługa oprogramowania księgowego w biurze rachunkowym.

Głównymi argumentami jakie przemawiają za outsourcingiem to: redukcja i kontrola kosztów, zwolnienie własnych zasobów do innych celów, oszczędność czasu, uzyskania dostępu do mocy produkcyjnej najlepszej jakości.

Outsourcing IT najbardziej wskazany jest dla małych i średnich firm gdyż nie opłaca im się zatrudnienie jednego informatyka dla 5 czy 10 komputerów.